Skip to main content

Posts

Pesimis menemui kesulitan dalam setiap peluang yang ada. Optimis mengambil peluang dalam setiap kesukaran. - Winston Churchill
Recent posts
Buah pelaga makan dikikir, Dibawa orang dari hulu; Sebarang kerja hendak difikir, Supaya jangan mendapat malu.
Sudah gaharu gerhana pula, sudah tahu bertanya pula.
Perkara-perkara besar datang dari kerja keras dan ketekunan. Tiada alasan. - Kobe Bryant
Kupu-kupu rama-rama, jangan tunggu lama-lama.
Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut suka hati.